Rozvoj PRE-SEED aktivit v COMTES FHT a.s.

V rámci operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace COMTES FHT a.s. zrealizoval projekt PRE-SEED. Projekt byl zaměřen na podporu komercializace nadějných výsledků s vysokým aplikačním potenciálem, které vznikají ve společnosti COMTES FHT a.s.

O projektu

Individuální aktivity

Každá individuální aktivita se zabývá vědecko-technologickým dopracováním konkrétního výsledku VaV, ochranou duševního vlastnictví, průzkumem trhu a přípravou komercializace.

Individuální aktivity

Transfer technologií

Útvar pre-seed aktivit a transferu technologií se zabývá přípravou komercializace výsledků VaV dosažených v COMTES FHT, u nichž je vysoký předpoklad uplatnění v ČR a zahraničí (mají aplikační potenciál).

Transfer technologií