Individuální aktivity

Útvar pre-seed aktivit a transferu technologií řeší každoročně několik individuálních aktivit, které se zabývají vědecko-technologickým dopracováním konkrétního výsledku VaV, ochranou duševního vlastnictví, průzkumem trhu a přípravou komercializace.

Příklad ASR technologie