O projektu

Název projektu: Rozvoj pre-seed aktivit v COMTES FHT

Podporovaná oblast: 5.3.1 - Komercializace výsledků výzkumných organizací a ochrana jejich duševního vlastnictví

Zkrácený název projektu: PRE-SEED

Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2014

Ukončení: 31. 10. 2015

Období udržitelnosti: 1. 11. 2015 - 31. 10. 2020

Rozpočet: 28,8 mil. Kč, z toho 15% ze státního rozpočtu, 85% z rozpočtu EU

Odkaz na webové stránky OP VavpI

Obsah projektu: www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vavpi

Projekt PRE-SEED je zaměřen na vytvoření efektivního systému podpory komercializace výsledků výzkumu a vývoje (VaV) ve výzkumné organizaci COMTES FHT a.s. a stimulovat tak návratnost finančních prostředků vložených do VaV a současně přispívat ke zvýšení technologické a materiálové konkurenceschopnosti průmyslových (převážně strojírenských) podniků v ČR i EU.

Projekt je rozdělen na tři hlavní etapy – projektový realizační tým (RT) pro technologický transfer (TT), proof of concept a komercializace výsledků VaV. 


Klíčovými aktivitami jsou zejména:

  • Testování proveditelnosti technologických postupů, ověřovací zkoušky
  • Simulace v laboratorních podmínkách
  • Vyhotovení funkčních vzorků, prototypů
  • Prezentace na veletrzích a konferencích
  • Tvorba databáze potenciálních zákazníků
  • Vyhledávání partnerů pro distribuci SW
  • Příprava smluvních podmínek, licencí