IA02 - POLOTOVAR NANOSTRUKTURNÍHO TITANU PRO VYUŽITÍ V MEDICÍNĚ

 

Nanostrukturní titan je speciálním technologickým procesem upravený komerčně čistý titan třídy 2-5. Navrhovaná technologie výroby titanového drátu využívá kombinaci známého postupu zjemňování zrna pomocí velké deformace a nepřetržitého tváření. Díky zmenšení velikosti zrna mají takto upravené materiály lepší mechanické vlastnosti a vyšší biokompatibilitu než nezpracovaný materiál a jsou tak vhodné pro použití v medicíně.

                                                                                               

Přínosy:

Menší rozměry implantátů, vyšší mechanická pevnost, lepší biokompatibilita, menší chirurgický zákrok

 

Obory:                                                      Nanoimplant

Výroba dentálních a kostních implantátů

 

Aplikace:                                                                                                                         

Dentální náhrady, kloubní náhrady (lidské i zvířecí)    

 

 

Výroba nanostrukturního titanu Nanostrukturní stav po zpracování titanového drátu třídy 2

Výroba nanostrukturního titanu                                                Nanostrukturní stav po zpracování titanového drátu třídy 2

 

 

 

 

Logo