IA03 - SOFTWARE ,,PROGRAMOVÉ KOVÁNÍ"


Programové kování je software, který slouží k návrhu a realizaci kovacího procesu volného kování.

Přínosy:

 • Rychlý a přesný návrh nového výrobního procesu
 • Opakovatelnost výroby se stejnou jakostí
 • Zabezpečení vysoké rozměrové přesnosti
 • Přesná dokumentace výroby
 • Budování technologického know-how

Popis:

 • Návrh výrobního procesu výkovků dle norem a vědomostní databáze
 • Výpočet výrobního času a ceny výkovků
 • Predikce deformací, sil a teplot v průběhu procesu
 • Predikce výsledných mechanických vlastností
 • Automatizované řízení procesu – vyhodnocování predikovaných hodnot a hodnot z dostupných měření

Kování

                                                                                         

Obory:

 • Kovárenství


Aplikace:

 • Volné kování

 

 

 

 

 

 

Logo