IA04 - SOFTWARE ,,GPUnet"

 

GPU Net je univerzální C++ knihovna sloužící pro vývoj dalších výpočetních aplikací jako jsou např. simulace molekulové dynamiky.

 

Přínosy:

 • Snížení algoritmické složitosti výpočetních software s velkým počtem elementů
 • Snížení času výpočtů a tím snížení nákladů


Popis:

 • Knihovna sloužící pro vývoj výpočetních software s velikým počtem elementů a s algoritmickou složitostí N2 (N = počet elementů)
 • Vnitřní struktura elementů a jejich sousedních vazeb, pomocí které se dosáhne snížení algoritmické složitosti na N*log(N)
 • Multiplatformita  (windows/linux)
 • Využívání GPGPU paralelních výpočtů na grafických kartách (CUDA/OpenCL).

 


Obory:

 • Výpočetní / matematická fyzika


Aplikace:

 • Jednoduchá aplikace využívající GPU Net knihovnu pro simulace molekulové dynamiky, která umožňuje:
  • Predikce mechanických vlastností (E, tvrdost, …)
  • Simulace nano-indentace
  • Simulace micro-scale a nano-scale
 • Možnost implementace aplikací využívající GPUNet knihovnu pro jiné výpočetní problematiky (Metoda konečných prvků, ...)

   

 

Logo