IA05 - WOBBLE


Přínosy:

Budou vyráběna sportovní vozidla a plavidla plně nebo částečně poháněná lidskou silou s novým komplexním způsobem namáhání těla. Při tomto charakteru pohonu budou svaly lidského těla zatěžovány rovnoměrněji než u stávajících dopravních prostředků a tělo nebude při jízdě strnulé. Dopravní prostředky budou určeny všem věkovým kategoriím včetně osob s určitým druhem postižení. Předpokládá se využití wobble vozidel a plavidel i pro sport, ekoturistiku a pro ekologickou dopravu osob a lehkých nákladů. Jejich využívání bude šetřit životní prostředí.


Popis:

Wobble systémy zahrnují stroje, které jsou úplně nebo částečně poháněny rozkmitanou nebo rozhoupanou soustavou, přitom rozkmitání nebo rozhoupání je vyvozeno silou člověka. Rozkmitávaná nebo rozhoupávaná soustava je proto ergonomicky uzpůsobena tak, aby člověk mohl co nejlépe využít svalů celého svého těla – na nohou, na rukou, zádových svalů, břišních svalů atd.

Wobble - vozidlo

Cíle:

Wobble systémy budou využity při konstrukci vozidel a plavidel, která využívají tento způsob pohonu. Díky ergonomii rozkmitávané soustavy je velmi efektivně využíván potenciál lidského těla. Účinný způsob převodu kmitavého nebo houpavého pohybu na rotační bude využíván pro pohon vozidel i plavidel. U vozidel rotační pohyb bude pohánět hnací hřídel kol, u plavidel lodní šroub nebo lopatkové kolo. Wobble vozidla budou konstruována jako jednostopá, dvoustopá nebo třístopá. Lidská síla bude využita pro celkový nebo částečný pohon vozidla. V případě částečného pohybu bude lidská síla doplňována elektrickou energií z baterie podobně jako u elektrokola.

 

Obory:

Sportovní a zábavní průmysl, ekologické a zábavní dopravní prostředky, ekoturistika

 

 

 

Logo