IA01 - NOVÉ TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ PLECHŮ, DLOUHÝCH PROFILŮ A VÝKOVKŮ S EFEKTEM ASR

 

ASR: Accelerated Carbide Spheroidisation and Refinement

 • Tepelný proces
 • Termomechanický proces


Přínosy:

 • Zkrácení doby zpracování, finanční a energetické a logistické úspory
 • Nahrazení konvenčních způsobů žíhání rychlým procesem ASR
 • Dosažení lepších mechanických vlastností a životnosti strojních součástí


Popis:

Pomocí jevu zrychlené sferoidizace karbidů je možné na jedné straně dosáhnout rychlých odpevňovacích procesů, které jsou časově úspornější, než klasické žíhací postupy. Na druhé straně propojení procesu rychlé sferoidizace karbidů s podstatným zjemňováním feritických zrn - ASR - může vést ke zvýšení houževnatosti, otěruvzdornosti, pevnosti materiálu a především k vyšší životnosti strojních součástí.


Obory:

Výroba a zpracování produktů z ložiskových a nástrojových ocelí, drátů, plechů, trubek, tyčí a profilů.


ASR proces zajistí:

 • Sferoidizaci karbidů
 • Jemné karbidy
 • Jemnozrnnou mikrostrukturu
 • Higher material performance - vyšší pevnost, otěruvzdornost, houževnatost,
  houževnatost po zušlechtění , tj vyšší životnost nástrojů a strojních součástí
 • Pinning efekt (zabránění růstu austenitického zrna)

 

 

 

 

Logo