IA06 - METODIKA VYHODNOCENÍ PROVOZUSCHOPNOSTI ZAŘÍZENÍ A KONSTRUKCÍ

 


Tato metodika využívá mikrovzorky vyžadující minimální množství experimentálního materiálu pro zjištění aktuálních mechanických vlastností.

 

Přínosy:

  • Možnost vyhodnocení provozuschopnosti zařízení a konstrukcí přispěje k bezpečnosti a k významným úsporám díky možnému prodloužení projektované životnosti
  • Aktuální vlastnosti zařízení lze vyhodnotit jen pomocí malého množství materiálu odebraného pomocí zařízení EDSE
  • Zařízení EDSE odebere materiál bez narušení celistvosti konstrukce a není nutná následná oprava

Popis:

Degradace vlastností materiálu může vést u provozovaných konstrukcí a zařízení ke ztrátě spolehlivosti a bezpečnosti. Proto je třeba zjišťovat aktuální vlastnosti materiálu. Standardní testy vyžadují příliš mnoho materiálu a to vede k porušení celistvosti zařízení. Nedestruktivní odběr lze provést pomocí zařízení EDSE a z odebraného materiálu pomocí mikrovzorků určit aktuální vlastnosti, na jejich základě se vyhodnotí provozuschopnost zařízení a identifikovat parametry tvárného poškození.


Možnosti aplikace                 

  • elektrárny (jaderné, tepelné, vodní, větrné)
  • turbíny, rotory, lopatky, kotle apod.
  • mostní konstrukce
  • ropovody, plynovody, parovody
  • kolejová vozidla
  • ostatní kovové konstrukce

 

Golden Gate - San Francisco                                                         

 

                            

 

 

 

                     

 

 

Logo